Hur mycket dricks bör man ge på restaurangen?

Hur mycket dricks bör man ge på restaurangen?

Hur mycket dricks bör man ge på restaurangen? När du befinner dig utomlands kan det ibland vara svårt att veta hur du ska bete sig. För det första är kulturen annorlunda jämfört med Sverige, men det finns också en del oskrivna regler gällande pengar och speciellt den...