Lån med borgensman

Hur fungerar lån med borgensman?

I vissa situationer i livet händer det att man har skulder antingen hos inkasso eller kronofogden. Tyvärr sätter det ofta stopp för låneansökningar oavsett hur bra inkomst man faktiskt har och det blir därför mycket svårt för personer med betalningsanmärkningar att bli beviljad ett privatlån. Många banker och lånebolag vill ändå gärna låna ut pengar även till dig med betalningsanmärkningar eller låg inkomst. Detta har de löst genom att erbjuda lån med borgensman, vilket garanterar att långivaren får tillbaka sina pengar om du av någon anledning inte klarar av att betala tillbaka hela lånet.

En borgensman betalar om du inte kan

När du tecknar ett lån med borgensman är det fortfarande du som har huvudansvaret för att lånet blir avbetalt. Borgensmannen kan bara krävas på betalning i de fall du inte har möjlighet till att betala av på ditt lån. Eftersom lånebolaget vet att borgensmannen är enligt lag skyldig att betala om du saknar möjlighet, ökar chanserna för att du ska kunna ta ett lån i ditt eget namn trots betalningsanmärkningar eller brist på utmätbara tillgångar. Det är viktigt att borgensmannen vet vad denne ger sig in på. Avtalet mellan borgensman och lånebolaget är bindande och kan inte brytas utan ömsesidig överenskommelse. Han eller hon kan därför krävas på enorma summor pengar i de fall du som huvudansvarig låntagare inte kan betala ditt lån. För mindre lån rekommenderar vi att du istället kikar på att låna från en bank som inte gör kreditupplysning hos UC eller spana in våran nya guidesida om snabblån och smslån.

Lån med borgensman kan vara enda räddningen

Att ta ett lån tillsammans med en borgensman kan ibland vara det enda sättet att till exempel skaffa sig en lägenhet. I många städer är det svårt att få tag i hyresrätter och om du saknar tillräckligt hög inkomst eller har betalningsanmärkningar i bagaget blir det mycket svårare att få ett bolån på egna meriter. En borgensman sörjer därför att du ska kunna teckna ett lägenhetskontrakt i ditt eget namn. På så vis slipper du använda dig av en medlåntagare, vilket skulle kunna leda till problem och konflikter eftersom ni båda har lika stor rätt till lägenheten. Om du behöver en bil i arbetet eller vardagen är det också svårt med betalningsanmärkningar. Många billån går dock att teckna om du ansöker om lån med borgensman. Detta är särskilt användbart för yngre personer som precis flyttat hemifrån och saknar tillräckligt med tillgångar för att kunna ansöka om ett vanligt banklån. Lån med borgensman kan vara precis den hjälp du behöver för att sätta rätt kurs i ditt liv. Du kan med gott samvete skaffa dig lägenhet eller bil oavsett dina ekonomiska förutsättningar eftersom det främst är borgensmannens ekonomiska historia som anses viktig. Köpa bostad med borgensman

Enkel borgen eller proprieborgen?

När man talar om att gå i borgen för en låntagare finns det två olika sorters borgen att välja mellan. Dessa har båda sina för- och nackdelar beroende på den specifika situation som gäller.

Enkel borgen

Enkel borgen är den variant som är vanligast och innebär att borgensmannen inte kan krävas på pengar förrän låntagaren har fått sin möjlighet till att betala av lånet utredd av Kronofogden. Det är alltså först efter att det är helt säkert att du som låntagare inte kan betala av lånet som din borgensman anses skyldig att betala. För borgensmannen innebär enkel borgen en extra säkerhet eftersom denne får mer tid på sig att komma överens om en betalningsplan. Risken att borgensmannen själv drabbas av ekonomiska svårigheter blir därmed mycket lägre än om betalning utkrävdes direkt. Vid enkel borgen kan du också använda dig av flera borgensmän. Om du behöver ta ett bolån på 200 000 kan betalningsansvaret för lånet fördelas mellan exempelvis fyra olika personer. Dessa blir då endast skyldiga till att betala en fjärdedel av skulden – det vill säga 50 000 kronor – om du inte klarar av att betala, och detta kallas för delat ansvar. Skuldansvaret kan också vara solidariskt. Det innebär att långivaren kan kräva vilken som helst av borgensmännen på hela skulden. Denne har dock möjlighet att kräva att de andra borgensmännen sedan betalar en lämplig summa åt honom eller henne, men det sker först efter att borgensmannen själv har betalat den gällande skulden.

Proprieborgen

Den andra varianten kallas för proprieborgen. Vid proprieborgen blir borgensmannen lika betalningsskyldig som låntagaren själv. Banken eller lånebolaget kan därför kräva betalning av borgensmannen så fort låntagaren inte betalat av på sin amortering. Proprieborgen är vanligast eftersom det ger långivaren en extra garanti för att lånet blir avbetalat. Denne behöver inte först kontakta Kronofogden och kräva en utmätning utan har möjlighet att direkt kräva att lånet betalas av. Trots att proprieborgen är den minst fördelaktiga varianten för borgensmannen är det alltså vad som är bäst för långivaren. kontrakt med borgensman

Teckna lånekontrakt med borgensman

Det är långivaren som bestämmer om lån med borgensman godtas eller ej. Långivaren är också den som till syvende och sist bestämmer vilka regler som ska gälla i det enskilda fallet. Det brukar dock finnas möjlighet till att komma fram till en kompromiss som både borgensmannen och långivaren känner sig nöjda med och som inte innebär onödiga risker för någon part. Om du är intresserad av att ansöka om lån med borgensman är det en bra idé att först kontakta Konsumentvägledaren. Denne kan komma med tips om hur ett borgensavtal bör utformas och vilka rättigheter och skyldigheter såväl låntagare som borgensman har.